Kampaně

Tvorba klíčových slov

Strukturu kampaně máme nastavenou, tak se můžeme vrhnout na tvorbu klíčových slov. Začneme vytvořením nového generátoru: 
Sni_mek_obrazovky_2021-12-22_v_15.20.58.png

Sni_mek_obrazovky_2021-12-22_v_15.31.45.png
1.)
Nejprve si generátor pojmenujte,
název slouží pouze jako informativní popis, do reklamního systému se nepropisuje.

2.) Následně si vyberte základ pro klíčová slova. Jako základ můžete použít jakoukoliv proměnnou z vašeho feedu. 

Co se prefixů 3.) a suffixů 4.) týče, vždy nechají základ klíčového slova a poté vytvoří nové klíčové slovo s přidaným prefixem či suffixem. Pokud nechcete, aby se vám generoval samotný základ klíčového slova, prefix či suffix vepište do pole k základu klíčového slova.

5.) Nyní si vyberte, jaké shody se mají pro klíčová slova použít. Ve výběru shod můžete nastavit shody klasické / vylučující / speciální a jejich kombinace.

 

6.) V panelu po pravé straně můžete vidět náhled klíčových slov, která pro jednotlivé reklamní sestavy z tohoto generátoru vzniknou.

KW_2.png

Odstranění duplicitních slov vám kontroluje duplicitu slov v jednom klíčovém slovu. Pro příklad máme klíčové slovo “Nokia 6700 slide Nokia”. Je jedno, jak se toto slovo vytvořilo, jestli přišlo z datového zdroje, nebo se nám podařilo brand někde přidat dvakrát. Důležité však je, že toto nastavení vám odstraní jakýkoliv další výskyt toho samého slova. Takže ve výsledku vám vrátí klíčové slovo “Nokia 6700 slide”.

Nastavení Odstranění stop-words z klíčového slova odstraňuje citoslovce, spojky a podobné. Například z klíčového slova “Panenka barbie s koněm” vám vznikne “Panenka barbie koněm”.

Varianty s méně slovy vám umožňuje klíčová slova zkrátit na takový počet slov, který chcete. Nadbytečná slova bude mazat odzadu.

Varianta bez diakritiky přidá variantu klíčových slov s odstraněnou diakritikou.

Pokud chcete vytvářet různé varianty klíčových slov, například variantu, ve které se brand nenachází vůbec, použijte funkci Najít a nahradit. Ta vám vždy nechá původní klíčové slovo a k tomu přidá variantu novou.KW_3.png

KW_5.png

Můžete použít i regulární výrazy a pokud zrovna neholdujete jejich tvorbě zpaměti, využijte naše ukázky regulárních výrazů: 
Sni_mek_obrazovky_2021-12-30_v_13.03.40.png

Na výběr je zde spoustu nejčastěji používaných regulárních výrazů. Stačí kliknout na a výraz se vám automaticky vyplní. 
Sni_mek_obrazovky_2021-12-30_v_13.04.21.png

Sni_mek_obrazovky_2021-12-30_v_13.04.40.png


S Podmínkami jsme se už setkali při vytváření kampaně. Díky nim jsme si mohli do kampaně vyselektovat určité produkty. A přesně tak fungují podmínky i tady - můžete si díky nim vyselektovat určitou skupinu produktů, pro které chcete generátor použít. 

V náhledu se vám pak už budou zobrazovat klíčová slova pouze pro produkty, které podmínky splňují. 

Generátor vytváří hodně klíčových slov, ale dost z nich není potřeba nebo jsou moc krátká či dlouhá. Toto můžete vyřešit funkcí Omezit generovaná slova. A co které pole znamená?KW_6.png

  • Min. slov - použít klíčová slova, která mají alespoň dvě slova (dělena mezerou)
  • Max. slov - použít klíčová slova, která mají nemají více jak 10 slov (dělených mezerou)
  • Min. délka - použít klíčová slova, která mají alespoň 3 znaky
  • Max. délka - použít klíčová slova, která mají maximálně 70 znaků

TIP: Pokud se vám pro některé reklamní sestavy negenerují klíčová slova, dost často je potíž v tom, že neodpovídají nastavenému omezení generovaných slov.

Časové omezení vám umožňuje nastavit si, v jakém čase chcete, aby daný vytvořený generátor klíčová slova generoval, nebo naopak negeneroval.

Pokud máte vše nastavené, nezbývá než kliknout na tlačítko ‘Vytvořit a generátor klíčových slov je na světě.

KW_7.png

Po tom, co generátor vytvoříte se dostanete na přehled vašich generátorů. Vytvořením generátoru se ještě nevyčerpaly všechny možnosti, co s ním. Samozřejmě si můžete generátor podle libosti zpětně upravit (1.).

Pokud potřebujete ještě jeden generátor, který má vypadat obdobně, jen s pár drobnými úpravami, není třeba ho tvořit celý odznova. Generátor si můžete zduplikovat jak v rámci dané kampaně (2.), tak i do jiné kampaně (3.). V poslední řadě lze samozřejmě generátor smazat (4.).

Může se stát, že se bude pro několik různých produktů generovat to stejné klíčové slovo. V takovém případě si můžete díky strategii duplicitních klíčových slov (5.) zvolit, co se s takovým klíčovým slovem stane.

Sni_mek_obrazovky_2021-12-30_v_13.20.03.png
Sni_mek_obrazovky_2021-12-30_v_13.23.04.png

 

 

Příspěvek na blogu
Byl pro vás tento článek užitečný?
Nenašli jste, co jste hledali?
Zeptejte se