Datové zdroje

Tvorba vlastní textové proměnné

Správně a přehledně strukturovaný datový zdroj je základ pro pohodlnou práci s PPC Bee. Nicméně, může se stát, že se vám pod ruce dostane zdroj, který je spíš taková náhodná směs informací a dat, než učesaný seznam produktů - jednotlivé parametry obsahují víc informací, než by měli atd... Pro představu - máme proměnnou _product_name_, která obsahuje kromě názvu produktu i název výrobce. Název výrobce ale v názvu produktu nechceme, jak tedy z proměnné vytáhnu to, co potřebuji? Vytvořím si vlastní proměnnou! 

V menu datového zdroje si klikněte na sekci Proměnné. Zobrazí se vám seznam všech proměnných, které zdroj obsahuje. Zde se vám potom budou zobrazovat i ty proměnné, které si sami vytvoříte. Takže se pusťme do práce a klikněme na tlačítko Přidat vlastní textovou proměnnou

Vlastni__textova__prome_nna_.png

Vlastní proměnná se skládá z názvu a vstupního textu. 

Nova__textova__prome_nna_.png

Název proměnné si zvolte tak, abyste věděli, jakou hodnotu představuje. 

Pod polem Vstupní text najdete proměnné, které stačí do různých polí přetáhnout kurzorem. Vidíte pouze ty proměnné, které jsou zapnuty (ať už původní, či vlastní vytvořené), vypnuté proměnné zde nevidíte. 

PŘÍKLAD: Vytvoříme si vlastní proměnnou “Název bez brandu”. Jako vstupní text použijeme proměnnou _product_name_, která obsahuje název a brand produktu.

Naji_t_a_nahradit_VP.png

Abychom brand odstranili, použijeme funkci Najít a nahradit. Můžete vkládat jak proměnné, tak i vlastní text.

Nejdřív vložíme do záměny proměnnou _brand_ a zaměníme ji za prázdný text - tím se brand odstraní (1.). Řekněme, že se nám v názvu produktu nelíbí slovo “Barbie”, takže přidáme další záměnu “Barbie” za “Panenka” (2.). Na pravé straně máme náhled vstupního a výstupního textu, takže si tak jednoduše zkontrolujeme, zda jsou nastavené úpravy v pořádku (3.).

Další možností úpravy vlastní proměnné je pomocí použití regulárních výrazů.

Pr_epnout_na_regex.png

 

Regexy.png

Jejich vytvořením můžete docílit automatického odstraňování nebo extrahování určité skupiny slov, znaků… Ty nejpoužívanější jsme vám už do aplikace přidali - po kliknutí na Ukázky regulárních výrazů se vám otevře okno, ve kterém si můžete zvolit, který výraz použijete. Více o šablonách pro regulární výrazy najdete na našem blogu

S_ablony_regexu_.png

Kliknutím na + se daný výraz propíše do pole Najít regex. Při použití regulárních výrazů nezapomeňte přepnout možnost Nahradit text na Nahradit regex nebo Extrahovat regex.

Funkce Extrahovat regex je v aplikaci poměrně nově, pokud její funkčnosti zcela nerozumíte, můžete se s ní blíže seznámit zde. A jak vytvořit základní regulární výrazy se dozvíte na našem blogu.

O práci s proměnnými si také můžete počíst i na našem blogu

 

 

 

 

Příspěvek na blogu
Byl pro vás tento článek užitečný?
Nenašli jste, co jste hledali?
Zeptejte se