Ceníky

Ceník - Feed Scraper

Jak to funguje?

Výpočet ceny za Feed scraper:

Při stanovení ceny za využití funkce Feed scraper je důležité mít na paměti, že je Feed scraper zpoplatněn dle využívaných webových domén, na které je využit. 

 

Feed scraper = doména

Tedy, 1x Feed scraper = 1x doména až třetího řádu (vše, co je za https až do prvního lomítka v doméně)

Co to pro mě v praxi znamená? 

Jak je postaven ceník pro Feed scraper:

Nacenení Feed scraperu je založeno na principu tarifů (úrovní), které jsou definovány počtem využitých domén. Pokud tedy jako uživatel začnete využívat více než 1 feed scraper, automaticky se přesouváte do tarifu až 5 domén. Pro výpočet ceny využijte náš ceník

 

Způsob fakturace

Za jaké období mi PPC Bee bude fakturovat?

- Faktura za Feed Scraper vám přijde vždy zpětně za kalendářní měsíc.

- Cena tarifu, od které se bude fakturovaná částka odvíjet, bude stanovena na základě nejvyššího počtu scrapovaných domén v daném měsíci.

 

Ovlivní počet scrapovaných položek výslednou cenu Feed scraperu?

Ne, počet položek nemá na finální cenu vliv. Výpočet ceny za využití sraperu vychází z počtu jednotlivých domén a konkrétní počet položek (v rámci jedné domény) nemá na částku žádný vliv. 

Sni_mek_obrazovky_2021-09-10_v_12.12.57.png

 

Můžu vytvořit více zdrojů z jedné domény? A bude to mít vliv na cenu? 

Z jednoho Feed scraperu (tedy z jedné domény), můžete vytvořit více datových zdrojů. V tomto případě se PPC Bee stále řídí pravidelm využití jedné domény a tento počet tedy neovlivní finální částku, kterou za Feed scraper zaplatíte. 

 

TIP: Jaké zdroje tedy můžete využít v rámci jedné ceny za Feed Scraper, pokud stále využíváte jedinou doménu?

- Filtrovaný datový zdroj

- Grupovaný datový zdroj

- Úplně nový datový zdroj (např. jeden produktový, druhý kategorický)

 

Jak funguje placení v případě, že v PPC Bee spravuji hlavní organizaci nebo podorganizaci?

Konsolidované* organizace

Pokud začnete Feed scraper využívat na konsolidovaných podorganizacích, jedna výše tarifu (počtu domén) platí pro všechny tyto konsolidované organizace. Jeden tarif lze tedy využít pro více konsolidovaných podorganizací.

Nekonsolidovaná** organizace


Pokud začnete využívat Feed scraper v jedné organizaci, která samostatně také fakturuje, počet Feed scraperů je vázán pouze na tuto organizaci a nedá se převádět na jiné organizace v rámci účtu. Tzn. pokud máte ještě rezervu v počtu domén, máte je pouze a jen na této organizaci.

 

*Konsolidovaná organizace: Je podorganizace, která je zařazena pod hlavní (mateřskou) organizací. Za tuto podorganizaci platí mateřská organizace.

**Nekonsolidovaná organizace: Je organizace, která platí za PPC Bee funkce sama za sebe. 

 

Jak ukončím využívání Feed scraperu?

A) Na stránce Datových zdrojů využijte zelené tlačítko před názvem datového zdroje. Tímto tlačítkem konkrétní feed aktivujete / deaktivujete. 

dc7fc857-85e4-4530-b0ce-e32adc6482fd.png

B) Odstranění Feed scraperu

Tato možnost je dostupná pouze v případě, že není Feed scraper použit ve Feed exportech či kampani v PPC Bee.

Sni_mek_obrazovky_2021-09-14_v_10.54.34.png

 

TIP: Feed scrapery nemažte. Lepší je generování Feed scraperu pozastavit, můžete se tak k nastavení kdykoliv vrátit a znovu scraper aktivovat. 

 

Jak se účtují Feed scrapery po jejich vypnutí? Co mi budete fakturovat?

Minimální výpovědní doba pro ukončení Feed scraperu je stanovena na kalendářní měsíc. Tedy pokud všechny své Feed scrapery vypnete v polovině měsíce, bude vám tato perioda (kalendářní měsíc) naúčtována stejným způsobem, jako kdybyste využili pro Feed scrapery celý měsíc (periodu).

 

TIP: Pokud jste již započali další kalendářní měsíc, využívejte Feed scraper i tento celý měsíc a směřujte ukončení jeho využívání až na konec periody (měsíce).

 

Chci své Feed Scrapery aktualizovat vícekrát, než jen 4x denně. Co mám dělat?

Pro zvýšení počtu aktualizací vašich Feed scraperů prosím navštivte stránku ceníku

 

 Příspěvek na blogu
Byl pro vás tento článek užitečný?
Nenašli jste, co jste hledali?
Zeptejte se